Mystagogie in werking

Welkom bij Mystagogie in werking. Een plek van inwijding. Inwijding in het geheim dat wij als mens zijn en dat leven en samen-leven is. Inwijding ook in het geheim van waaruit het leven ontspringt. Dat is wat mystagogie betekent: inwijding in het Geheim.

Mystagogie in werking is een plek van bewustwording. Hoe geeft het Geheimvolle vorm en betekenis aan mijn leven en hoe doe ik dat zelf? Hoe werkt het Geheim op mij in en hoe werk ik mee of tegen met het Geheim? Of: Wat is er nu en wat is er in oorsprong en belofte? Wat is er veranderd en wat ervaar ik nu? Er is alle tijd om stil te staan, te voelen, op te merken.

Mystagogie in werking is bovendien een plek van thuiskomen. Thuis in jezelf. Thuis bij de bron, zoals jij die in jouw leven ervaart. En zo ook thuis bij de ander(-en) met wie jij het leven leeft.

Wees welkom!

Annemieke