Mystagogie voor professionals

Spirituele weg en professionele grondhouding

Hoe als mens te leven, als mens samen te leven is een geheim dat zich gaandeweg ontvouwt en onthult. Het antwoord op die vraag wordt ons voorgeleefd en voorgehouden, op zo’n manier dat wij ons eigen antwoord kunnen vinden en gaan leven. Dit is wat we inwijding kunnen noemen. Mystagogie met een duur woord.

Mystagogie is een praktijk uit de mysteriecultussen die in de periode van de vroege kerk door het christendom is overgenomen. Het is een praktijk waardoor wij ons ook in onze tijd kunnen laten inspireren wanneer wij mensen willen inwijden in het grote geheim van mens zijn en gemeenschap vormen. Dat gebeurt tijdens een zesdelige collegereeks over mystagogie bij LUCE/CRC van de Tilburg School of Theology.

Deze cursus is bedoeld voor wie vanuit of in een christelijke context mensen begeleiden in hun proces van menswording. We besteden veel aandacht aan de belangrijke aspecten van inwijding als proces van bemiddeling. Dit draagt bij aan de beroepsvorming van de begeleider, de inwijder, de mystagoog. Daarnaast staan we stil bij het proces van menswording dat de begeleider zelf doormaakt. De zelfreflectie en persoonsvorming van de begeleider als inwijdeling, of myste maakt dus eveneens een belangrijk deel van de cursus uit.