Eens geboren
uit de liefde
uit het licht
in dit bestaan geworpen

Koude, donkerte
raakt je aan
omgeeft je
beklemt je

Ontneemt je het zicht
op het licht
dat in je is
en altijd om je heen

Wie ben ik?
Waar ben ik?
Die eeuwige vraag

Eeuwig ben je
In heel jouw sterfelijkheid
ben je eeuwig

Ongrijpbaar
aanraakbaar
niet te vatten
toch te vermoeden
Geheim
in alle leven
dus ook in jou

Dat uitnodigt
naar binnen te
gaan
op zoek naar die
lichtende, lievende
oorsprong
waaruit nieuwe toekomst
ontspringt

Steeds weer
steeds meer
word je mens –
goddelijk wonderlijk –
treed je naar
buiten

Ik
ben
hier

nu