Worden wie je in oorsprong en belofte bent

Dit motto vat samen wat mij drijft. Het drukt mijn geloof en mijn hoop uit. Voor mijzelf. Het is ook wat ik jou en iedereen gun: dat je mag worden wie je in oorsprong en belofte bent.

Aanvaard, geliefd, gewild

Ik geloof dat je in dit bestaan gewild bent. Dat er van je gehouden wordt, al van voor je geboorte. Dat je aanvaard wordt precies zoals je bent.

Jouw aard is goddelijk. Liefde, licht, vrede, vreugde. Dat ben jij. En nog zoveel meer. Tijdens je leven heb je alleen ervaringen opgedaan waardoor dit verstopt is geraakt. Je bent het vergeten of kan het niet meer geloven. Vaak gebeurde dit al in je kinderjaren.

“Mens waar ben je?” vroeg God aan de oorspronkelijke mens, nadat hij zich bewust geworden was van het verschil tussen ‘goed en kwaad’ en zich besefte dat hij niet meer volledig samenviel met zijn natuurlijke aard. “Ik heb me verstopt, want ik ben naakt,” was zijn antwoord.

Deze oeroude woorden beschrijven hoe het begon. En hoe het steeds opnieuw begint. Het verhaal van mens-worden. Ook jouw en mijn verhaal. Op enig moment dringt het besef door dat je je verstopt hebt, omdat je je naakt en kwetsbaar voelt. Je hebt het gevoel niet samen te vallen met wie je eigenlijk bent. Dat oorspronkelijke in jou is verstopt geraakt onder pijn, teleurstelling en angst.

Toch is de uitnodiging om je te laten zien. “Waar ben je? Wie ben je?” Kom maar tevoorschijn. Zo, zoals je bedoeld bent. Zo, zoals je in dit bestaan geroepen bent. Aanvaard, geliefd en gewild.

Mens worden

Ik put vertrouwen uit dit joods-christelijke oerverhaal van de Wording (Genesis) van de mens en ook uit dat van Jezus van Nazareth, die de nieuwe mens wordt genoemd. Hij was een mens zoals jij en ik. Een mens in wie de goddelijkheid herkend is. Steeds meer aan het licht gekomen is. Juist door alles wat bij het menselijk leven hoort te leven. Echt te leven. Te doorleven. Er doorheen te leven. In volle verbinding met zijn goddelijke kern, met God. Zo baande hij een weg van mens-wording, waarop wij hem kunnen navolgen. Een weg dwars door angst, pijn, vertwijfeling en dood heen. Een weg ten leven. Door ons steeds meer te verbinden met onze oorspronkelijke, goddelijke kern, kunnen ook wij ‘nieuw’ worden. De mens die wij in belofte zijn. Een geschenk van licht, liefde, vrede en vreugde in deze wereld.

Hoe dat precies gaat? Dat is een raadsel, een wonder, een geheim. Dat aan velen gebeurt, of ze nou ‘geloven’ in het joods-christelijke verhaal of niet. Soms word je geroepen. Soms wordt er op je deur geklopt. Van buitenaf of van diep uit je binnenste. Doe jij open? Laat jij je zien?