Mystagogie in werking

De naam van de praktijk Mystagogie in werking heeft een bijzondere herkomst: mijn proefschrift. Dat is verschenen onder de titel Mystagogie in werking. Hoe menswording en gemeenschapsvorming gebeuren in christelijke inwijding (2009, Zoetermeer). Het boek is het resultaat van onderzoek naar hoe mystagogie zich voordoet in christelijke vormen van pastoraat in onze tijd. Hoewel het een wetenschappelijke studie is, is het boek voor iedereen die erin geïnteresseerd is goed leesbaar. Aan actualiteit heeft het nog weinig ingeboet. Het onderzoek staat aan de basis van alles wat ik doe. Het geeft veel inzicht in hoe inwijdingsprocessen verlopen bij de inwijdeling en in wat van de inwijder wordt gevraagd om de inwijding zo goed mogelijk te begeleiden. Hoewel het onderzoek zich tot de christelijke context beperkt, is gebleken dat de uitkomsten ervan zich goed laten vertalen naar alle vormen van inwijding in het geheimvolle bestaan.

Online kun je het proefschrift vinden via deze link: Mystagogie in Werking. Als je bij het lezen liever een boek in handen hebt, kun je voor € 24,99 (excl. verzendkosten) bij mij een exemplaar bestellen.