Mystagogie in werking biedt ruimte voor inwijding in verschillende vormen. Mystagogie van jouw naam biedt gelegenheid om woorden te vinden voor geheimvolle uit jouw leven door het verhaal van jouw naam te schrijven. In mystagogische begeleiding word je uitgenodigd om als mens aanwezig te komen in je lichaam, om te voelen wie en wat je nog meer bent, om ‘hier’ en ‘nu’ te zijn. Mystagogische bezinning is er voor groepen die met elkaar willen ontdekken hoe het g/Geheimvolle aanwezig is in hun gemeenschap en hoe zij in deze aanwezigheid meer gemeenschap kunnen gaan vormen. Mystagogie voor professionals is een postacademische cursus voor wie vanuit een christelijke context mensen begeleiden bij hun menswording en bij gemeenschapsvorming. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met LUCE/CRC van de Tilburg School of Theology.

mystagogie van jouw naam

mystagogische begeleiding

mystagogische bezinning

mystagogie voor professionals